Stichting  Jan Pieterszoon Sweelinckprijs

WELKOM

De Stichting Jan Pieterszoon Sweelinckprijs zet zich in voor de orgelcultuur. Het gaat vooral het om het stimuleren van het talent van professionele toporganisten jonger dan 30 jaar. De Stichting reikt daartoe vierjaarlijks een geldprijs uit, die moet worden besteed aan verdere ontwikkeling. 

De Stichting werkt samen met het Orgelpark in Amsterdam en het Internationaal Orgelfestival Haarlem.

In het Orgelpark wordt het concours gehouden dat de prijswinnaar oplevert. De kandidaten worden op twee zaken beoordeeld: het orgelspel en het maken van en toelichting geven op een verrassend programma. De prijswinnaar krijgt de gelegenheid in het kader van het Internationaal Orgelfestival Haarlem een presentatieconcert te geven.

Van de winnaar wordt verwacht dat hij/zij de rol van ambassadeur van het orgelspel op zich neemt. De stichting steunt dit in de vorm van hulp bij de organisatie en het aanvragen van subsidies.

Het Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds steunt onze Stichting financieel. De prijs wordt dan ook de Sweelinck-Mullerprijs genoemd.

In 2021 is voor het laatst de Sweelinck-oeuvreprijs uitgereikt aan het Orgelpark in Amsterdam. Deze prijs werd toegekend aan personen/instellingen die in de loop der jaren  van grote betekenis zijn geweest voor de orgelcultuur in ons land. In overeenstemming met de primaire doelstelling heeft het Stichtingsbestuur besloten zich voortaan te willen concentreren op de stimulering van jong talent. 

In zijn tijd was jan Pieterszoon Sweelinck een vooruitstrevende componist met verrassende composities. Daarom is hij gekozen als naamgever voor deze prijs. 

De Stichting Jan Pieterszoon Sweelinckprijs is een culturele ANBI-instelling

In 2018 ontving organist Laurens de Man de Sweelinck-Mullerprijs. Om het ambassadeurschap in te vullen koos hij voor een muziektheaterproductie voor kinderen waarin het orgel centraal staat.  De productie werd ontwikkeld en uitgevoerd samen met het theatergezelschap Schauhaus.  Zij werden daarin financieel en organisatorisch ondersteund door de de stichting Jan Pieterszoon Sweelinckprijs. In juni 2023 hebben de laatste voorstellingen plaats gehad in Leuven, België. 

In 2022 werd geen eerste prijs toegekend. De tweede prijs ging naar Alexander de Bie en de derde prijs naar Iddo van der Giessen.  Zij zullen samen de rol van ambassadeur van de orgelmuziek op zich nemen. Alexander maakt een aantal videoclips, gericht op een jong publiek. Deze zullen op 13 september 2024 in het Orgelpark gepresenteerd worden.  Iddo heeft een compositieopdracht gegeven aan Steven Verhelst voor orgel en trombone. De première zal op 6 december 2024 zijn, eveneens in het Orgelpark.  Dit wordt financieel mogelijk gemaakt door het Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds en het Orgelpark.