Anbi status

Onze bestuursleden zijn onbezoldigd

Donaties zijn welkom en zijn als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Rsin nummer: 808099620

Banknummer: NL54TRIO 07 88 84 46 79, t.n.v Stichting Jan Pieterszoon Sweelinckprijs