Financieel jaarverslag

De Stichting Jan Pieterszoon Sweelinckprijs maakt ieder een financieel jaarverslag.  Kies het jaar waarover u het financieel jaarverslag wilt zien.